Имя: *
Телефон: *
Удобное время:
Введите код с картинки:
 * Обязательные поля
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ультравист (ultravist)

Ультравист инструкция

Фармакодинамика
Контрастное вещество (йопромид) в разных дозах Ультрависта является производным трийодзамищенои изофталевой кислоты, в котором прочно связанный йод поглощает рентгеновские лучи.

Йопромид является неионных, растворенным в воде рентгеноконтрастных средств с молекулярной массой 791,12. Физико-химические характеристики растворов Ультрависта различной концентрации приведены ниже:

 

 

Ультравист 240

Ультравист 300

Ультравист 370

Концентрация йода (мг/мл)

240

300

370

Осмоляльность при температуре 37°С (осм/кгН2О)

0,48

0,59

0,77

Вязкость (Мпа·с)

при температуре 20°С

4,9

8,9

22,0

при температуре 37°

2,8

4,7

10,0

Густотота (г/мл)

при температуре 20°С

1,263

1,328

1,409

при температуре 37°

1,255

1,322

1,399

Величина рН

6,5-8,0

6,5-8,0

6,5-8,0

 

Фармакокінетика.

Розподіл

Після внутрішньосудинного введення Ультравіст дуже швидко розподіляється в екстрацелюлярному просторі з періодом напіввиведення, що становить 3 хв.

Зв’язування з протеїнами плазми при концентрації 1,2 мг йоду на мл плазми становить 0,9±0,2%. Він не може проходити крізь гематоенцефалічний бар’єр, але малі кількості речовини проникають через плацентарний бар’єр (у кролів). Через п’ять хвилин після внутрішньовенного болюсного введення (що тривало 1-5 хв.) Ультравісту 300, 28 ± 6 % дози було виявлено у загальному об’ємі плазми, незалежно від величини дози. Після інтратекального введення максимальні концентрації йоду, що становить 4,5 % від введеної дози, у загальному об’ємі плазми спостерігалися через 3,8 год.

Метаболізм

Після введення клінічно значущих доз Ультравісту не були виявлені будь-які метаболіти.

Елімінація

Період напіввиведення у пацієнтів з нормальною функцією нирок становить приблизно 2 год незалежно від дози. При дозах, які рекомендовані для діагностичних задач, фільтрація йопроміду є виключно клубочковою. Екскреція нирками становить майже 18 % від дози у межах 30 хв після ін’єкції, майже

60 % - у межах 3 год після ін’єкції і 92 % - у межах 24 год після ін’єкції. Загальний кліренс становить 110 і 103 мл/хв при нижчому (150 мг йоду/мл) і найвищому (370 мг йоду/мл) рівні дози відповідно.

Після люмбальної мієлографії йопромід практично повністю екскретується нирками у межах 72 годин з пролонгованим напіввиведенням. Спостерігалися значні відхилення напіввиведення із плазми.

Особливі групи пацієнтів

У пацієнтів з нирковою недостатністю кінцевої стадії неіонні контрастні речовини можна виводити шляхом діалізу.

Елімінація у пацієнтів зі зниженою функцією печінки не зазнає впливу, тому що тільки 1,5 % дози екскретується з фекаліями через 3 дні.

Показания к применению.

Препарат використовується виключно для діагностики.

Ультравіст 240 застосовують для контрастування при проведенні комп’ютерної томографії (КТ голови), артеріографії та флебографії, включаючи внутрішньоартеріальну цифрову субтракційну ангіографію (ЦСА); внутрішньовенної урографії, дослідження субарахноїдального простору та інших порожнин тіла (наприклад артрографії, гістеросальпінгографії).

Ультравіст 300 застосовують для контрастування при проведенні комп’ютерної томографії (КТ), артеріографії і флебографії, включаючи внутрішньовенну/внутрішньоартеріальну цифрову субтракційну ангіографію (ЦСА); внутрішньовенної урографії, зображенні порожнин тіла (наприклад, артрографії), за винятком досліджень субарахноїдального простору.

Ультравіст 370 застосовують для контрастування при проведенні комп’ютерної томографії (КТ), артеріографії, включаючи внутрішньовенну цифрову субтракційну ангіографію (ЦСА), а також спеціально для ангіокардіографії; внутрішньовенної урографії, зображення порожнин тіла (наприклад артрографії) за винятком досліджень субарахноїдального простору.

 

Спосiб застосування і дози.

Загальна інформація.

Поради стосовно дієти

До двох годин перед дослідженням може підтримуватися нормальний режим харчування. Протягом останніх двох годин пацієнт повинен утримуватися від їжі.

Гідратація

Перед і після внутрішньосудинного та інтратекального введення контрастної речовини необхідно забезпечити відповідну гідратацію. Це особливо стосується пацієнтів з множинною мієломою, цукровим діабетом, поліурією, олігурією, гіперурикемією, а також новонароджених, грудних дітей, малих дітей і пацієнтів похилого віку.

Новонароджені (до 1 місяця) та грудні діти (1 місяць – 2 роки)

Грудні діти (віком до 1 року) і особливо новонароджені сприйнятливі до електролітичного дисбалансу і гемодинамічних змін. Слід приділяти увагу щодо: дози контрастної речовини, що повинна вводитись, технічного виконання радіологічної процедури і стану пацієнта.

Стан стривоженості

Виражені стани збудження, стривоженості і біль можуть збільшити ризик виникнення побічних ефектів і посилити пов’язані з введенням контрастної речовини реакції організму. Цим пацієнтам можна призначити заспокійливий засіб.

Нагрівання перед використанням

Контрастна речовина, нагріта до температури тіла перед введенням, краще переноситься і може легше вводитись через знижену в’язкість. Слід нагрівати до 37 ºС за допомогою інкубатора тільки розраховану кількість флаконів, що потрібна для одного дня дослідження. При захисті контрастної речовини від дії світла, не спостерігалось жодних сторонніх домішок у препараті після досить тривалих періодів нагрівання (проте не слід перевищувати три місяці).

Проба на переносимість

Не рекомендується проводити пробу на переносимість з використанням малої дози контрастної речовини, оскільки вона не має прогностичного значення. Більше того, проба на переносимість сама по собі іноді призводила до виникнення реакцій гіперчутливості тяжкого ступеня, навіть з летальним кінцем.

Дозування для внутрішньосудинного введення

Внутрішньосудинне введення контрастної речовини треба при можливості проводити, коли пацієнт знаходиться у положенні лежачи.

Для пацієнтів, які страждають від вираженої ниркової або серцево-судинної недостатності і для пацієнтів із загальним тяжким станом необхідно застосовувати якомога нижчу дозу контрастної речовини. Для цих пацієнтів рекомендується контролювати функцію нирок протягом принаймні 3 днів після проведення дослідження.

Дозування слід пристосувати, враховуючи вік, масу тіла, задачі, поставленї перед клініцистом, і техніку дослідження.

Наведені нижче дозування є тільки рекомендаціями і представляють загальні дози для середньостатистичної дорослої людини вагою 70 кг. Дози наводяться для одноразових ін’єкцій або на кілограм (кг) маси тіла (МТ), як зазначено нижче.

Зазвичай добре переносяться дози, що становлять до 1,5 г йоду/кг маси тіла.

Між окремими ін’єкціями слід надавати тілу достатній час для притоку внутрішньотканинної рідини з метою нормалізації підвищеної осмоляльності сироватки. У разі необхідності, особливо при перевищенні загальної дози 300-350 мл у дорослого, необхідно вводити додаткову воду і, можливо, електроліти.

 Рекомендовані дози для одноразових ін’єкцій:

 

Звичайна ангіографія

Вид дослідження

Марка Ультравісту

Доза, мл

Ангіографія дуги аорти

300

50-80

Селективна ангіографія

300

6-15

Грудна аортографія

300/370

 50-80

Черевна аортографія

300

 40-60

Артеріографія:

верхні кінцівки

300

8-12

нижні кінцівки

300

20-30

Ангіокардіографія:

шлуночки серця

370

40-60

коронарна ангіографія

370

 5-8

Флебографія:

верхні кінцівки

240

50-60

або

300

15-30

нижні кінцівки

240

50-80

або

300

30-60

 

 

Фармакокинетика

Распределение

После внутрисосудистого введения Ультравист очень быстро распределяется в экстрацеллюлярного пространстве с периодом полувыведения составляет 3 мин.

Связывание с белками плазмы при концентрации 1,2 мг йода на мл плазмы составляет 0,9 ± 0,2%. Он не может проходить через гематоэнцефалический барьер, но малые количества вещества проникают через плацентарный барьер (у кроликов). Через пять минут после болюсного введения (длительно 1-5 мин.) Ультрависта 300, 28 ± 6% дозы было выявлено в общем объеме плазмы, независимо от величины дозы. После интратекального введения максимальные концентрации йода, что составляет 4,5% от введенной дозы, в общем объеме плазмы наблюдались через 3,8 ч.

Метаболизм

После введения клинически значимых доз Ультрависта не были обнаружены какие-либо метаболиты.

Элиминация

Период полувыведения у пациентов с нормальной функцией почек составляет приблизительно 2 ч независимо от дозы. При дозах, рекомендованных для диагностических задач, фильтрация йопромиду является исключительно клубочковой. Экскреция почками составляет почти 18% от дозы в пределах 30 мин после инъекции, почти

60% - в пределах 3 ч после инъекции и 92% - в пределах 24 ч после инъекции. Общий клиренс составляет 110 и 103 мл / мин при низком (150 мг йода / мл) и высоком (370 мг йода / мл) уровне дозы соответственно.

После люмбальной миелографии йопромид практически полностью экскретируется почками в пределах 72 часов с пролонгированным полувыведения. Наблюдались значительные отклонения полувыведения.

Особые группы пациентов

У пациентов с почечной недостаточностью конечной стадии неионные контрастные вещества можно выводить путем диализа.

Элиминация у пациентов со сниженной функцией печени не подвергается воздействию, так как только 1,5% дозы экскретируется с фекалиями через 3 дня.

Показания к применению Ультравист.

Препарат используется исключительно для диагностики.

Ультравист 240: Усиление контрастности при проведении компьютерной томографии (КТ головы), артериографии и флебографии, включая внутриартериальную субтракционную ангиографию (ЦСА); внутривенной урографии, исследования субарахноидального пространства и других полостей тела (например артрографии, гистеросальпингографии).

Ультравист 300: Усиление контрастности при проведении компьютерной томографии (КТ), артериографии и флебографии, включая внутривенную / внутриартериальную субтракционную ангиографию (ЦСА); внутривенной урографии, изображении полостей тела (например, артрографии), за исключением исследований субарахноидального пространства.

Ультравист 370: Усиление контрастности при проведении компьютерной томографии (КТ), артериографии, включая внутривенную субтракционную ангиографию (ЦСА), а также специально для ангиокардиографии; внутривенной урографии, изображение полостей тела (например артрографии) за исключением исследований субарахноидального пространства.

 

Способ применения Ультравист и дозы.

Общая информация.

Диета

До двух часов перед исследованием может поддерживаться нормальный режим питания. В течение последних двух часов пациент должен воздерживаться от еды.

Гидратация

Перед и после внутрисосудистого и интратекального введения контрастного вещества необходимо обеспечить соответствующую гидратацию. Это особенно касается пациентов с множественной миеломой, сахарным диабетом, полиурией, олигурией, гиперурикемией, а также новорожденных, грудных детей, маленьких детей и пожилых.

Новорожденные (до 1 месяца) и грудные дети (1 месяц - 2 года)

Грудные дети (в возрасте до 1 года) и особенно новорожденные восприимчивы к электролитического дисбаланса и гемодинамических изменений. Следует уделять внимание относительно: дозы контрастного вещества, должна вводиться, технического исполнения радиологической процедуры и состояния пациента.

Состояние тревожности

Выраженные состояния возбуждения, тревожности и боль могут увеличить риск возникновения побочных эффектов и усилить связанные с введением контрастного вещества реакции организма. Этим пациентам можно назначить успокаивающее средство.

Нагрев перед использованием

Контрастное вещество, нагретая до температуры тела перед введением, лучше переносится и может легче вводиться через пониженную вязкость. Следует нагревать до 37 º С с помощью инкубатора только рассчитанное количество флаконов, нужна для одного дня исследования. При защите контрастного вещества от воздействия света, не наблюдалось никаких посторонних примесей в препарате после довольно длительных периодов нагрева (однако не следует превышать три месяца).

Проба на переносимость

Не рекомендуется проводить пробу на переносимость с использованием малой дозы контрастного вещества, поскольку она не имеет прогностического значения. Более того, проба на переносимость сама по себе иногда приводила к возникновению аллергических реакций тяжелой степени, даже с летальным исходом.

Дозировка для внутрисосудистого введения

Внутрисосудистое введение контрастного вещества следует при возможности проводить, когда пациент находится в положении лежа.

Для пациентов, страдающих выраженной почечной или сердечно-сосудистой недостаточности и для пациентов с общим тяжелым состоянием необходимо применять как можно более низкую дозу контрастного вещества. Для этих пациентов рекомендуется контролировать функцию почек в течение не менее 3 дней после проведения исследования.

Дозировку следует приспособить, учитывая возраст, массу тела, задачи, поставленные перед клиницистом, и технику исследования.

Приведенные ниже, следует рассматривать только как рекомендуемые и представляют общие дозы для среднестатистической взрослого человека весом 70 кг. Дозы приводятся для однократных инъекций или на килограмм (кг) массы тела), как указано ниже.

Обычно хорошо переносятся дозы, составляющие до 1,5 г йода на кг массы тела.

Между отдельными инъекциями следует предоставлять телу достаточное время для притока внутритканевой жидкости с целью нормализации повышенной осмолярности сыворотки. В случае необходимости, особенно при превышении общей дозы 300-350 мл у взрослого, необходимо вводить дополнительную воду и, возможно, электролитов.

Рекомендуемые дозы для однократных инъекций

 

Новонарожденные

1,2 г йода/кг массы тела

= 5,0 мл/кг массы тела Ультрависта 240

(< 1 месяца)

 

= 4,0 мл/кг массы тела Ультрависта 300

   

= 3,2 мл/кг массы тела Ультрависта 370

     

Дети грудного возр.

1,0 г йода/кг массы тела

= 4,2 мл/кг массы тела Ультрависта 240

(1 месяць-2 года)

 

= 3,0 мл/кг массы тела Ультрависта 300

   

= 2,7 мл/кг массы тела Ультрависта 370

     

Дети

0,5 г йода/кг массы тела

= 2,1 мл/кг массы тела Ультрависта 240

(2-11 лет)

 

= 1,5 мл/кг массы тела Ультрависта 300

   

= 1,4 мл/кг массы тела Ультрависта 370

     

Подростки и взрослые

0,3 г йода/кг массы тела

= 1,3 мл/кг массы тела Ультрависта 240

   

= 1,0 мл/кг массы тела Ультрависта 300

   

= 0,8 мл/кг массы тела Ультрависта 370

 

Увеличивать дозу для взрослых можно при наличии особых показаний.

Время выполнения снимков

При соблюдении приведенных выше правил дозировки и продолжительности инъекции Ультрависта 300/370 в пределах 1 - 2 мин (3 - 5 мин для Ультрависта 240) получения контрастного изображения возможно: для паренхимы почек - через 3 - 5 мин (5 - 10 мин для Ультрависта 240), а для почечной лоханки и мочевыводящих путей - через 8 - 15 мин (12 - 20 мин для Ультрависта 240) после момента введения контраста. У младших пациентов снимки нужно делать раньше, у пожилых пациентов - позже.

Обычно первый снимок рекомендуется выполнять уже через 2 - 3 мин после введения контрастного вещества. У новорожденных, грудных детей и пациентов со сниженной функцией почек поздние снимки могут улучшить визуализацию мочевыводящих путей.

 

Дозировка для интратекального введения

Взрослые:

Дозировка может различаться клинической ситуации, метода исследования и участки, которая исследуется.

В случае, если рентгеновская установка позволяет делать снимки во всех необходимых проекциях при неизменном положении пациента, а также обеспечивает рентгеноскопический контроль за введением контраста, достаточно применить меньшие объемы контраста.

Рекомендуемые дозы для однократных исследований:

Миелография

Ультрависта 240: до 12,5 мл для миелографии

Обычно не следует превышать дозу, что соответствует 3 г йода, для одного исследования.

Дети:

Безопасность и эффективность применения Ультрависта у детей не установлены.

 

Внимание!

Чем больше пациент двигается или получает другие дополнительные нагрузки после введения контраста, тем быстрее контрастное вещество перейдет в кровоток участка, который не является объектом исследования, проводимого. Вследствие этого плотность контрастирования в таких условиях снижается быстрее обычного.

После исследования контрастное вещество следует направить в поясничную область. Это достигается путем размещения пациента в вертикальное сидячее положение или путем поднятия изголовье кровати на 15 ° в течение не менее 6 ч. После этого пациент должен отдыхать примерно 18 ч, чтобы свести к минимуму любой дискомфорт, вызванный утечкой цереброспинальной жидкости. В течение этого периода рекомендуется проводить наблюдение за пациентом за возможного возникновения осложнений. Пациенты, которые (как подозревается) имеют пониженный порог судорожной активности, должны находиться под особо пристальным наблюдением в течение нескольких часов.

 

Дозировка для введения в другие полости тела.

Течение артрографии, гистеросальпингографии и EРХП инъекции контрастного вещества должны контролироваться рентгеноскопических методом.

Рекомендуемые дозы для однократных инъекций

Дозировка может отличаться в зависимости от возраста, массы тела и общего состояния пациента, а также клинической ситуации, техники исследования и участки, исследуется. Указанное ниже, следует рассматривать только рекомендациями и являются общими дозами для среднестатистической взрослого человека.

Артрография

5-15 мл Ультрависта 240/300/370

Гистеросальпингография

10-25 мл Ультрависта 240

 

ЭРХП: Дозировка обычно зависит от задачи, поставленной клиницистом и размера структуры, для которой нужно получить изображение.

 

Другие исследования: Дозировка обычно зависит от задачи, поставленной клиницистом и размера структуры, для которой нужно получить изображение.

Побочное действие

Побочные эффекты, связанные с использованием йодсодержащих контрастных средств, обычно легкой или умеренной степени тяжести и транзиторные по своей природе. Однако, сообщалось о случаях реакций тяжелой степени или такие, которые угрожали жизни или смертельные случаи. Среди реакций, о которых чаще всего сообщалось, тошнота, рвота, ощущение боли и ощущение тепла во всем теле. 

Протипоказания.

Нет абсолютных противопоказаний к применению препарата Ультравист.

Передозировка

Результаты исследований острой токсичности на животных не выявили риска развития острой интоксикации после использования Ультрависта.

Передозировки при внутрисосудистом введении

Симптомы могут включать водно-электролитный дисбаланс, почечная недостаточность, сердечно-сосудистые и легочные осложнения.

Проводят мониторинг показателей водно-электролитного баланса и лабораторных показателей функции почек.

Ультравист может выводиться из организма путем диализа.

Передозировки при интратекальном введении

Могут наблюдаться серьезные неврологические осложнения. Рекомендуется тщательный мониторинг.

При случайной передозировки при интратекальном введении, необходимо тщательно наблюдать за пациентом на наличие признаков тяжелого нарушения ЦНС течение первых 12 ч Признаками могут быть восходящая гиперрефлексия или тонически-клонические судороги, в тяжелых случаях поражения ЦНС с генерализованными приступами, гипертермией, ступором и угнетением дыхания. Чтобы предотвратить попадание больших количеств Ультрависта в полости, следует полнее удалить контрастное вещество.

Особенности применения.

Общие сведения для всех показаний.

Следующие предупреждения и предупредительные меры применяются к любому способу введения, однако, возможность возникновения нижеперечисленных ситуаций, связанных с риском, выше при внутрисосудистом введении.

Особые указания.

Реакции гиперчувствительности

Для пациентов с повышенной чувствительностью к действующему веществу или любому из вспомогательных компонентов препарата Ультравист или пациентов с реакцией гиперчувствительности на любой йодсодержащих контрастных средство в анамнезе необходимо проводить особенно тщательный анализ соотношения риск / польза от введения препарата за повышенного риска возникновения реакций гиперчувствительности .

Пациенты с повышенной чувствительностью или предыдущей реакцией на рентгеноконтрастных средства, содержащие йод, имеют повышенный риск возникновения серьезного осложнения. Однако, такие реакции являются нерегулярными и непредсказуемыми по природе.

Дисфункция щитовидной железы

Для пациентов с гипертиреоидизмом или зобом или подозрением на эти заболевания необходимо проводить особенно тщательный анализ соотношения риск / польза от введения препарата, так йодсодержащие контрастные вещества могут индуцировать у таких пациентов развитие гипертиреоидизма и тиреотоксичнои кризиса. Ввиду этого, для пациентов с гипертиреоидизмом или подозрением на него можно рассмотреть вопрос о проверке функции щитовидной железы до введения Ультрависта и / или проведения превентивной тиреостатических терапии.

Пациенты пожилого возраста

Патологии сосудов и нейрологические расстройства, часто наблюдаются у пожилых людей, представляющих повышенный риск возникновения серьезных реакций на йодсодержащие контрастные вещества.

Очень ослабленное состояние здоровья

Необходимость в проведении исследования следует особо тщательно взвесить по сравнению с возможным риском у пациентов с очень ослабленным общим состоянием здоровья.

 

Меры предосторожности.

Общие сведения для всех показаний

Реакции гиперчувствительности

Введение препарата Ультравист может быть связано с анафилактические реакции / реакциями гиперчувствительности или другими реакциями идиосинкразии в виде сердечно-сосудистых, респираторных и кожных симптомов.

Возможно развитие аллергоподобные реакций гиперчувствительности до реакций тяжелой степени, включая шок (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Большинство этих реакций возникает в пределах часа после введения препарата. Однако могут наблюдаться отсроченные реакции (возникающие через несколько часов или дней после введения).

Риск развития аллергических реакций является высшим при наличии следующих состояний и заболеваний:

реакция на предыдущие введения контрастных средств;

бронхиальная астма или другие аллергические расстройства в анамнезе.

Пациенты, принимающие бета-блокаторы и у которых развились реакции гиперчувствительности, могут быть нечувствительными к терапии бета-адренорецепторов (см. также раздел "Взаимодействие с другими лекарственными средствами").

У пациентов, страдающих сердечно-сосудистые заболевания, большая вероятность развития серьезных или даже фатальным последствиям реакций гиперчувствительности тяжелой степени.

За возможности возникновения реакций гиперчувствительности тяжелой степени после введения контраста, рекомендуется проводить наблюдения за пациентом после проведения диагностических процедур.

Для всех пациентов должны быть начеку средства неотложной помощи.

Если наблюдаются реакции гиперчувствительности (см. "Побочное действие"), введение контрастного вещества должно быть немедленно прекращено и - если это необходимо - следует провести внутривенно специфическую терапию. Поэтому для внутривенного введения контрастного вещества рекомендуют использовать гибкие постоянные канюли (катетеры). Для того, чтобы немедленно начать проведение противошоковых мероприятий в экстренных ситуациях, всегда должны быть наготове соответствующие медикаменты, трубка для эндотрахеальной интубации и респиратор.

В случае, если проводится премедикация, рекомендуется применение кортикостероидов.

Внутрисосудистое введение

Нарушение функции почек

После введения препарата Ультравист может наблюдаться нефротоксичность, индуцированная введением контрастного средства, в виде транзиторного нарушения функции почек. В редких случаях может развиваться острая почечная недостаточность.

К факторам риска относятся, например:

почечная недостаточность в анамнезе,

дегидратация,

сахарный диабет,

множественная миелома / парапротеинемиями,

введения повторных и / или больших доз препарата.

Перед введением контрастного вещества необходимо обеспечить соответствующую гидратацию для всех пациентов, которым вводится Ультравист, желательно путем поддержания инфузии перед и после процедуры и в выведения контрастного вещества почками.

Избежания дополнительной нагрузки на почки в виде нефротоксических препаратов, пероральных холецистографичних средств, пережима артерии, почечной артериальной ангиопластики, радикального хирургического вмешательства и т.д. до выведения контрастного вещества.

Откладывание нового исследования с контрастным веществом до возвращения показателей функции почек до предыдущих уровней.

Пациенты на гемодиализе могут получать контрастные вещества для радиологических процедур, поскольку йодсодержащие вещества выводятся в процессе диализа.

Сердечно-сосудистые заболевания

У пациентов с выраженной болезнью сердца или коронарной болезнью сердца тяжелой степени существует повышенный риск появления клинически значимых гемодинамических изменений и аритмии.

У пациентов с пороком сердца и легочной гипертензией введение контрастного вещества может приводить к выраженным гемодинамических изменений. Реакции, включающие ишемические изменения ЭКГ, и сильная аритмия чаще имеют место у пациентов пожилого возраста и у пациентов с болезнью сердца в анамнезе.

Внутривенное введение контрастного вещества может привести к возникновению отека легких у пациентов с сердечной недостаточностью.

Расстройства ЦНС

Пациенты с судорогами в анамнезе или другими расстройствами ЦНС находятся в группе повышенного риска возникновения судорог и неврологических осложнений через введение Ультрависта. Неврологические осложнения наблюдаются чаще при проведении ангиографии головного мозга и смежных диагностических процедур.

Феохромоцитома

Риск развития гипертонического криза. Рекомендуется премедикация блокаторами альфа-рецепторов.

Пациенты с аутоиммунными расстройствами

Сообщалось о случаях возникновения тяжелых васкулитов или синдромов, подобных Стивена-Джонсона, у пациентов с аутоиммунными расстройствами в анамнезе.

Бульбоспинальний паралич

Введение йодсодержащих контрастных веществ может усилить симптомы бульбоспинального паралича.

Алкоголизм

Острый или хронический алкоголизм могут увеличить проницаемость гематоэнцефалического барьера. Это облегчает прохождение контрастного вещества в ткани мозга, что может привести к реакциям ЦНС. Алкоголикам и наркоманам должно уделяться особое внимание ввиду возможности пониженного порога судорожной активности.

Тромбоэмболические явления

Одной из свойств неионных контрастных веществ является их очень незначительное влияние на нормальные физиологические функции организма. Вследствие этого неионные контрастные вещества имеют меньшую антикоагулянтную активность in vitro, чем ионные вещества. Кроме контрастного вещества, развития тромбоэмболических явлений могут способствовать многочисленные факторы, включая продолжительность процедуры, количество инъекций, материал, из которого изготовлены катетер и шприц, состояние основного заболевания и сопутствующей препарат.

Ввиду этого, при проведении процедуры сосудистой катетеризации следует тщательно следить за техникой вииконання ангиографии и часто промывать катетер физиологическим раствором (при возможности с добавлением гепарина) и сократить длительность процедуры в целях сведения к минимуму риска возникновения связанных с процедурой тромбоза и эмболии.

Сообщалось, что использование пластиковых шприцов вместо стеклянных уменьшает, но не ликвидирует вероятность свертывания крови in vitro.

Рекомендуется уделять особое внимание пациентам, больным гомоцистинурия, за повышенного риска возникновения тромбоза и эмболии.

Интратекальное введения

За состоянием пациентов с судорогами в анамнезе следует тщательно наблюдать за повышенного риска возникновения судорог в связи с интратекальном введением Ультрависта. Рекомендуется заранее подготовить оборудование и медикаменты, необходимые для прекращения судом в случае их возникновения.

Большинство побочных реакций после миелографии наблюдается через несколько часов после введения контрастного средства. В течение этого периода рекомендуется наблюдать за состоянием пациента.

Пациенты с эпилепсией в анамнезе, получающих противосудорожное терапию, должны поддерживать эту терапию при интратекальном введении контрастного вещества.

Алкоголикам и наркоманам должно уделяться особое внимание ввиду возможности пониженного порога судорожной активности.

Безопасность и эффективность интратекального введения Ультрависта у детей не были установлены.

Введение в другие полости тела

Перед проведением гистеросальпингографии необходимо исключить беременность.

Воспаление желчных протоков и маточных труб может увеличить риск возникновения реакций после проведения процедур ЭРХП и гистеросальпингографии.

При гастроинтестинальных исследованиях у новорожденных, младенцев и детей должны регулярно использоваться растворимые в воде контрастные вещества с низкой осмолярностью, поскольку эти пациенты имеют особый риск возникновения аспирации, непроходимости кишечника или просачивание в брюшную полость.

Беременность и лактация

Надлежащих и хорошо контролируемых исследований применения препарата у беременных не проводилось. Безопасность применения неионных контрастных веществ у беременных не была продемонстрирована достаточной степени. Поскольку во время беременности следует по возможности избегать любого лучевого воздействия, необходимость назначения рентгеновского исследования - с контрастом или без него - нужно тщательно взвесить за возможного риска. Исследования на животных не выявили вредного воздействия относительно течения беременности, развития эмбриона и плода, родов или постнатального развития после введения йопромиду для диагностических процедур у людей.

Безопасность применения Ультрависта у грудных детей не исследовалась. Однако, учитывая то, что контрастные вещества экскретируются в грудное молоко в очень малых количествах, не существует вероятности возникновения всякого ущерба для грудного ребенка.

Влияние на способность управлять машинами и механизмами

Не существует никаких данных о влиянии на способность управлять машинами и механизмами.

Инструкции для использования

Ультравист необходимо нагревать до температуры тела до использования.

Визуальная проверка

Ультравист имеет вид прозрачного бесцветного или бледно-желтого раствора.

Контрастные вещества не следует использовать в случае сильного изменения окраски, наличия механических частиц или повреждение контейнера.

Раствор контрастного вещества следует набирать в шприц или во флакон для капельного введения, который прикреплен к инфузионного набора, только непосредственно перед началом исследования.

Резиновую пробку флакона можно прокалывать только один раз, чтобы предупредить попадание больших количеств микрочастиц из пробки в раствор. Для прокалывания резиновой пробки и набора контрастного вещества рекомендуется применять канюли с длинными наконечниками диаметром не более 18 G (лучше всего подходят специальные канюли с боковым отверстием типа Nocore-Admix).

Раствор контрастного вещества, что не был использован по одну процедуру, следует вылить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Бигуаниды (метформин) у пациентов, принимающих бигуаниды, транзиторное нарушение функции почек, связанное с внутрисосудистым введением Ультрависта, может вызывать аккумуляцию бигуанидов и развитие лактоацидоза. Для безопасности, прием бигуанидов следует прекратить за 48 ч до и по крайней мере до 48 ч после введения контрастного вещества и восстановить только после достижения начальной функции почек.

Сопутствующее использование нейролептиков и антидепрессантов может снизить порог судорожной активности, таким образом увеличивая риск возникновения связанных с введением контрастного вещества реакций.

Бета-блокаторы: пациенты, которые принимают бета-блокаторы и у которых развились реакции гиперчувствительности, могут быть нечувствительными к терапии бета-адренорецепторов (см. также раздел "Меры предосторожности").

Интерлейкин-2: предшествующая терапия (длительностью до нескольких недель) интерлейкином-2 связывается с повышением риска возникновения отсроченных реакций на Ультравист.

Взаимодействие с диагностическими тестами

Радиоизотопы: диагностика и лечение заболеваний шитоподибнои железы с применением тиреотропный радиоизотопов может осложняться течение нескольких недель после введения Ультрависта за снижения поглощения радиоизотопов.

Передозировка хранения. Хранить в недоступном для детей и в защищенном от света и рентгеновских лучей месте при температуре не выше 30 ° С.

Срок годности - 3 года. 10 часов после первого вскрытия флакона.